Vanliga frågor

Vi har samlat en del frågor & svar som vi vet är några av de vanligaste frågorna kring behandlingen.

Hur vet jag att Inlyta gör nytta?

När du tar Inlyta kommer du att få gå på kontroller med jämna mellanrum. Vid vissa besök på kliniken gör man en röntgenundersökning. Läkaren kan då se hur cancern reagerar på Inlyta genom att jämföra hur det såg ut före och efter behandlingen. Behandlingsteamet kommer också att kontrollera hur du klarar av eventuella biverkningar. Var ärlig. Berätta vad som är bra och vad som inte är bra, så att de kan hjälpa dig.

Kan jag ändra vid vilken tid på dygnet jag tar Inlyta?

Tabletterna ska tas två gånger dagligen med ungefär 12 timmars mellanrum. Välj en tid som passar med tanke på dina dagliga aktiviteter. Du behöver inte ta Inlyta vid någon speciell tid på dygnet. Försök att hålla fast vid en bestämd rutin när behandlingen har börjat. På det sättet har du rätt mängd Inlyta i kroppen under hela dygnet och det gör att behandlingen blir effektivare. Tala först med läkaren eller sjuksköterskan innan du ändrar på dina vanliga rutiner.

Vad händer om läkaren säger att jag måste ändra dosen?

Läkaren kan efter kontrollerna föreslå antingen en höjning eller en sänkning av din Inlyta-dos. Alla människor reagerar olika på behandlingen. En del behöver högre dos och en del behöver lägre. Läkaren kommer att fortsätta kontrollera hur du reagerar på Inlyta. Det kan hända att man gör flera dosändringar under behandlingens gång. Det kan också hända att du får ta samma dos hela tiden. Båda varianterna är möjliga och de är till för att ge bästa möjliga resultat av behandlingen.

Hur länge verkar Inlyta?

Hur länge man har nytta av Inlyta varierar från person till person. Om du vill veta hur länge Inlyta i genomsnitt har fungerat i kliniska prövningar kan du be läkaren informera dig om detta. Vid kliniska prövningar får man ett genomsnittligt resultat för en specifik patientgrupp som har prövat läkemedlet. Eftersom det handlar om medelvärden är det viktigt att komma ihåg att alla reagerar på olika sätt. En del personer reagerar mer positivt än andra och det påverkar hur länge du kommer att ta Inlyta.

Hur ofta gör man en röntgenundersökning?

Röntgen är en del av kontrollen av din njurcancer. Fråga sjukvårdspersonalen hur ofta man kommer att göra en röntgenundersökning och när du får reda på resultatet. De förklarar också vad man tittar efter och vad resultaten betyder för den pågående behandlingen.

Hur länge behöver jag ta Inlyta?

Du ska ta Inlyta enligt läkarens anvisningar och så länge som läkemedlet fungerar för dig. Det betyder att det kontrollerar din cancer och dina cancersymtom, och att du kan klara av eventuella biverkningar.

Om du vill veta mer om hur länge Inlyta kan fungera kan du be läkaren informera dig om detta.

Vad händer om läkaren säger att jag måste sluta ta Inlyta?

Läkaren kommer att rekommendera att behandlingen avbryts om din cancer inte längre reagerar på Inlyta. Läkaren kan också rekommendera att behandlingen avbryts om du tycker det är svårt att hantera biverkningarna trots att man ändrar dosen. I det läget kan ni diskutera andra behandlingsalternativ.

Varför slutar Inlyta ibland att verka?

Alla människor är olika. Inlyta kan fungera bra för en del och mindre bra för andra. Läkarna vet inte exakt vem som kommer att svara på Inlyta-behandlingen. Att komma på regelbundna kontroller och berätta hur du mår ingår i bedömningen av hur Inlyta verkar på just dig.

Du lämnar nu denna site

Klicka Fortsätt för att gå vidare, annars klicka på krysset.

Ångra Fortsätt