Stöd & material

Cancer kan få en avgörande inverkan på ditt liv. Det blir lättare att hantera din njurcancer om du har stöd från familj, vänner och dem som vårdar dig. Cancersjukdomen i sig kan göra dig trött. Vissa behandlingar kan öka på den här tröttheten. Försök att vila dig med jämna mellanrum och ta det lugnt. Be vänner och familj att hjälpa dig.

Du är inte ensam

Genom att komma till de avtalade besöken och träffa läkaren eller sjuksköterskan får du en chans att prata om ditt individuella behov av stöd. Det kan vara bra att ta med sig en familjemedlem eller en vän. Berätta gärna för andra hur du mår. Du är inte ensam. Du behöver inte lida i det tysta. Genom att berätta om dina erfarenheter kan du också hjälpa andra som har njurcancer, vilket kan kännas meningsfullt.

Det finns mycket bra information om stöd vid cancer på 1177.se webbplats, besök gärna: www.1177.se/Tema/Cancer/

Patientguide Inlyta

I den här guiden hittar du samma material som finns på den här webbplatsen. Du kan alltid fråga vårdpersonalen om du kan få ditt eget exemplar av patientguiden alternativt så kan du ladda ner den här nedan.

Ladda ner patientguide

Dagbok

Det kan vara bra att föra dagbok över hur du mår. En dagbok kan också hjälpa dig att hålla koll på vad du har kunnat göra och vad du inte har klarat av. Sätt gärna av 5-10 minuter vid dagens slut för att göra anteckningar. Du kan notera hur du mår och vad…

Ladda ner dagbok
Fatigue – trötthet vid cancersjukdom och behandling

Fatigue – trötthet vid cancersjukdom och behandling

Fatigue innebär en upplevelse av trötthet och/eller kraftlöshet och är ett mycket vanligt symtom i samband med cancersjukdom och behandling. Denna broschyr är tänkt att ge dig kunskap och verktyg för att kunna motverka eller lindra din fatigue.

Ladda ner patientguide

När du ska kontakta läkare eller sjuksköterska

En del personer är känsligare än andra för vissa läkemedel och kan få fler biverkningar. Andra får färre biverkningar. Man kan inte i förväg veta om några av de biverkningar du har fått tidigare med ett annat läkemedel även kommer att visa sig med Inlyta. Det är viktigt att du är uppmärksam på eventuella biverkningar och vet när du ska tala med din läkare eller sjuksköterska. Vissa biverkningar är kanske bara lätta och kortvariga. Andra kan komma och gå. Vissa kan bli allvarliga och behöva läkarvård. Biverkningarna kan i de allra flesta fall behandlas. Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i bipacksedeln som medföljer Inlyta-tabletterna.

Du lämnar nu denna site

Klicka Fortsätt för att gå vidare, annars klicka på krysset.

Ångra Fortsätt