Ordlista

A
Angiogenes

När nya blodkärl bildas från redan befintliga kärl. Cancertumören använder angiogenes för att få näring från blodet och för att sprida sig till andra delar av kroppen.

Axitinib

Det vetenskapliga namnet på Inlyta.

B
Biverkningar

Alla övriga effekter av ett läkemedel förutom den önskade effekten.

Blodkärl

Blodkärlen transporterar runt blodet i kroppen.

Blodtryck

Trycket mot kärlväggarna när blodet pumpas runt i kroppen.

D
Diarré

Ökad mängd lös avföring. Diarrén kan åtföljas av magsmärtor, illamående och kräkningar.

Diastoliskt blodtryck

Blodtrycket när hjärtat vilar mellan slagen.

Distriktssköterska

Distriktssköterskan kan besöka dig i hemmet för att ge dig hjälp och stöd.

Dos

Den mängd läkemedel du ska ta under en viss bestämd tid. Den rekommenderade dosen av Inlyta är till exempel 5 mg två gånger dagligen. Inlyta ska tas med ungefär 12 timmars mellanrum.

Dysfoni

Ett tillstånd som innebär att rösten förändras. Rösten kan bli hes eller svag, eller kanske mycket väsande eller skrovlig.

H
Hand-fotsyndrom

Torr, förtjockad eller sprucken hud på handflator och fotsulor. Blåsor eller utslag kan förekomma.

Hormon

Ett kemiskt ämne som frisätts från speciella celler i kroppen för att skicka signaler till andra celler och organ.

Hypertoni

Högt blodtryck.

Hypotyreos

Ett tillstånd då sköldkörteln inte producerar tillräcklig mängd sköldkörtelhormon.

K
Klinisk prövning

En undersökning för att se hur bra ett läkemedel verkar och hur säkert det är.

L
Livskvalitet

Ditt allmänna välbefinnande. Omfattar fysisk och psykisk hälsa, liksom socialt liv och vardagsliv.

M
Millimeter kvicksilver (mmHg)

En mätenhet för tryck.

P
Proteiner

Stora molekyler i kroppen. Proteiner är en mycket viktig del av alla levande organismer och ansvarar för många funktioner.

Puls

Hjärtats regelbundna slag när det pumpar runt blodet i kroppen.

R
Receptortyrosinkinaser

En familj av proteiner som finns på cellernas yta. De kan bindas till molekyler och förändra cellernas aktivitet.

Röntgenundersökning

Läkaren gör en röntgenundersökning för att se hur du reagerar på behandlingen. Man kan använda DT (datortomografi) eller MR (magnetröntgen).

S
Sköldkörtelhormoner

En grupp hormoner som är viktiga för tillväxt och utveckling.

Symtom

Hur en sjukdom yttrar sig, fysiskt eller psykiskt. Tecken på sjukdom.

Systoliskt blodtryck

Blodtrycket när hjärtat pumpar ut blodet i kärlen.

Du lämnar nu denna site

Klicka Fortsätt för att gå vidare, annars klicka på krysset.

Ångra Fortsätt