Om Inlyta

Du har ordinerats Inlyta som en del av behandlingen av din njurcancer. Du kanske har en del frågor nu när du börjar med en ny behandling. Din läkare eller sjuksköterska finns till hands för att besvara dina frågor. Syftet med den här webbplatsen är att ge dig mer information om vad du kan förvänta dig av behandlingen. Här finner du en mängd praktisk information som är tänkt att stötta dig och hjälpa dig hantera din sjukdom i det dagliga livet.

Informationen nedan kan ge dig mer kunskap om Inlyta och hur du kan hantera några av de biverkningar som är mycket vanliga. Läs också bipacksedeln som följer med i förpackningen med Inlyta-tabletter. Bipacksedeln innehåller viktig information.​​​​​​​

Inlyta används för att behandla framskriden njurcancer.

Inlyta används för att behandla framskriden njurcancer. Inlyta är också känt under sitt vetenskapliga namn axitinib.

Läkaren anser att Inlyta är den behandling som är lämpligast för dig.

Du har ordinerats Inlyta eftersom läkaren bedömer att det är lämpligaste behandlingen för dig.

När man börjar med en ny behandling kan frågor dyka upp.

Sjuksköterskan och läkaren kommer 
att hjälpa dig att anpassa din nya behandling så att du får så mycket nytta som möjligt av Inlyta.

Hur fungerar Inlyta?

  • Inlyta fungerar genom att förhindra en process som kallas angiogenes. Angiogenes är det som sker när nya blodkärl bildas. Cancertumören bildar nya blodkärl för att kunna växa och sprida sig i kroppen. 
  • Inlyta verkar genom att blockera de proteiner som behövs för att nya blodkärl ska kunna bildas. Proteinerna kallas receptortyrosinkinaser. Därför kallas Inlyta för en ”tyrosinkinashämmare”, förkortat ”TKI”. 
  • Inlyta hjälper till att kontrollera njurcancern genom att minska den mängd nya blodkärl som cancertumören kan producera. 
  • Målet med behandlingen med Inlyta är att hålla din njurcancer under kontroll. Kontroll kan betyda att cancertillväxten stoppas eller att tillväxthastigheten minskar.
  • Det kan ibland också betyda att tumören krymper. Inlyta kan också lindra några av dina symtom på njurcancer.

Därför får du Inlyta

Inlyta används för att behandla framskriden njurcancer. Du har ordinerats Inlyta eftersom din läkare bedömer att det är den lämpligaste behandlingen för dig. 

Du lämnar nu denna site

Klicka Fortsätt för att gå vidare, annars klicka på krysset.

Ångra Fortsätt