Skip directly to content

Vad är Inlyta?

Inlyta används för att behandla framskriden njurcancer. Inlyta är också känt under sitt vetenskapliga namn axitinib. Du har ordinerats Inlyta eftersom din tidigare behandling inte längre kan hålla cancern under kontroll. Läkaren anser att Inlyta är den behandling som är lämpligast för dig. När man börjar med en ny behandling kan frågor dyka upp. Du kan säkert rutinerna för det läkemedel du fick senast. Sjuksköterskan och läkaren kommer att hjälpa dig att anpassa din nya behandling så att du får så mycket nytta som möjligt av Inlyta.