Skip directly to content

Utredning

Finns det en misstanke på njurcancer utreder man med röntgen i form av CT (datortomografi) av buk och bröstkorg, detta för att se om njurcancern bara finns i njuren eller om den har spridit sig. Man tar även blodprover. Ibland behöver man komplettera med annan röntgenundersökning ex ultraljudundersökning. 

Har man bara en njure eller redan vid diagnos en låg njurfunktion behöver man utreda den totala njurfunktionen ytterligare. Då kan speciella njurfunktionsundersökningar behöva göras. Har man på röntgen en normal andra njure och ett njurvärde som är normalt behöver ytterligare funktionsundersökningar inte utföras. Vi är födda med en överkapacitet av njurfunktion och kan klara oss på en halv njure.