Skip directly to content

Uppföljning

Efter operationen tar det ett par veckor innan svaret kommer på analysen av tumören. Därefter kommer du att följas med blodprover och röntgenundersökningar för att se att tumören inte kommer tillbaka. Hur ofta detta görs beror på svaret på analysen. Är du opererad och all cancer är borta behövs ingen ytterligare behandling. Njurcancer följer man ofta upp under fem år.

Spridd njurcancer

20 % av de som får njurcancer har en spridd sjukdom vid diagnos, dvs. det finns njurcancer på platser utanför njuren. Dessa förändringar kallas för metastaser, vilket är det som i folkmun kallas dottersvulster och betyder att njurcancern har spridit sig via blodet eller lymfbanor till andra organ. Njurcancer sprider sig till lungor, lymfkörtlar och skelett, mer sällan till hjärna, hud och lever. 

Finns metastaser kan man eventuellt operera bort dessa. Om det går beror på var den/de sitter någonstans.

Bromsande behandling

Det har ännu inte tagits fram något läkemedel som botar njurcancer. Det har sen tidigare funnits ett fåtal läkemedel som bromsar dess utveckling, de har effekt genom att stimulera kroppens eget immunförsvar eller blockerar hormontillförseln till tumören.

Det har de senaste åren kommit flera nya läkemedel som utövar en bromsande effekt på njurcancer genom att hämma nybildning av blodkärl. Njurcancer liksom all cancer behöver blodkärl för sin tillväxt, hämmas nybildning av blodkärl stryps näringen till tumören.

Har man en njurcancer som är spridd så att botande kirurgi inte kan utföras, kan sådan medicinering bromsa tillväxt och ge en tillbakagång av cancern. Din behandlande doktor kommer att ge dig vidare information om dessa läkemedel.