Skip directly to content

Operation

Njurcancer kan idag bara botas med kirurgi. Man kan operera bort hela njuren vilket heter nefrektomi, då tar man även med det fettskikt som ligger runt njuren. Man kan om tumören har en mindre storlek eller om dess läge i njuren tillåter det, ta bort bara den del av njuren där tumören sitter, detta heter njurresektion eller partiell nefrektomi. Operationerna kan utföras som vanliga så kallade öppna operationer eller titthålsoperationer så kallad laparoskopiska operationer. Vilken teknik som används beror på hur stor tumören är, var den sitter och på vad som bäst passar varje patient. Alla sjukhus utför inte alla tekniker.