Skip directly to content

Om Inlyta

Du har ordinerats Inlyta som en del av behandlingen av din njurcancer. Du kanske har en del frågor nu när du börjar med en ny behandling. Din läkare eller sjuksköterska finns alltid till hands för att besvara dina frågor. Syftet med den här webbplatsen är att ge dig mer information om vad du kan förvänta dig av behandlingen. Här finner du en mängd praktisk information som är tänkt att stötta dig och hjälpa dig hantera din sjukdom i det dagliga livet.

Informationen kan ge dig mer kunskap om Inlyta och hur du kan hantera några av de biverkningar som är mycket vanliga. Läs också bipacksedeln som följer med i förpackningen med Inlyta-tabletter. Bipacksedeln innehåller viktig information.