Skip directly to content

Innan behandlingen startar

Ditt blodtryck kommer att mätas innan behandlingen börjar. Om du har högt blodtryck får du medicin för att sänka detta innan du börjar med Inlyta. Blodtrycket kommer också att mätas under behandlingstiden.