Skip directly to content

Hur ska jag ta Inlyta?

Inlyta finns som tablett i tre olika styrkor: 1mg, 3 mg och 5 mg.

  • Den rekommenderade startdosen för Inlyta är 5 mg två gånger dagligen. 
  • Du kan ta Inlyta med eller utan mat. 
  • Tabletterna ska sväljas hela. Krossa eller dela inte tabletterna eftersom det kan förändra upptaget i kroppen. 
  • Inlyta ska tas två gånger dagligen, var 12:e timme. Försök att ta Inlyta vid ungefär samma tid varje dag. På det sättet har du rätt mängd Inlyta i kroppen under hela dygnet och det gör att behandlingen blir effektivare. 
  • Undvik grapefrukt och grapefruktjuice eftersom de förändrar den mängd Inlyta som kroppen kan ta upp. 
  • Tabletterna behöver inte förvaras på något särskilt sätt, förutom att de ska förvaras utom syn- och räckhåll för barn.