Skip directly to content

Hur fungerar Inlyta?

Inlyta fungerar genom att förhindra en process som kallas angiogenes. Angiogenes är det som sker när nya blodkärl bildas. Cancertumören bildar nya blodkärl för att kunna växa och sprida sig i kroppen. Inlyta verkar genom att blockera de proteiner som behövs för att nya blodkärl ska kunna bildas. Proteinerna kallas receptortyrosinkinaser. Därför kallas Inlyta för en ”tyrosinkinashämmare”, förkortat ”TKI”. Inlyta hjälper till att kontrollera njurcancern genom att minska den mängd nya blodkärl som cancertumören kan producera. Målet med behandlingen med Inlyta är att hålla din njurcancer under kontroll. Kontroll kan betyda att cancertillväxten stoppas eller att tillväxthastigheten minskar. Det kan ibland också betyda att tumören krymper. Inlyta kan också lindra några av dina symtom på njurcancer.