Skip directly to content

Högt blodtryck

Inlyta kan höja ditt blodtryck. Läkaren kan skriva ut mediciner som hjälper till att hålla blodtrycket under kontroll, alternativt göra ändringar av andra läkemedel som du tar eller förändra dosen av Inlyta. Man kommer att mäta ditt blodtryck med jämna mellanrum. Diskutera hur blodtrycket ska mätas och hur ofta det ska ske.

Detta kan ske antingen: 

  • hos läkaren eller sjuksköterskan på sjukhuset 
  • hos din allmänläkare 
  • hos din distriktssköterska 

Du kan också välja att mäta blodtrycket hemma. Diskutera detta alternativ för att se om det passar dig. Sjukvårdspersonalen kan visa dig hur man använder en blodtrycksmätare. Följ anvisningarna som följer med blodtrycksmätaren och fråga om du undrar över något.