Skip directly to content

Dosjusteringar

Läkaren kan ändra din dos av Inlyta. Du ska inte själv ändra på dosen om inte läkaren säger åt dig att göra det. Följ läkarens, sjuksköterskans eller apotekspersonalens anvisningar när du tar läkemedlet. 

Dosen kan ändras av olika orsaker, till exempel: 

  • om du har andra sjukdomar 
  • om du tar andra läkemedel 
  • beroende på hur väl du tål eventuella biverkningar av Inlyta.

Den rekommenderade startdosen för Inlyta är 5 mg två gånger dagligen. Tabletterna ska tas med cirka 12 timmars mellanrum. Din dos kan höjas eller sänkas beroende på hur du reagerar på behandlingen.