Skip directly to content

Därför får du Inlyta

Inlyta används för att behandla framskriden njurcancer. Du har ordinerats Inlyta eftersom din tidigare behandling inte längre kan hålla cancern under kontroll. Läkaren anser att Inlyta är den behandling som är lämpligast för dig.