Skip directly to content

Biverkningar

Precis som alla andra läkemedel kan Inlyta ge biverkningar. Läkaren kan inte förutsäga vilka biverkningar du kan komma att få, eller hur de kommer att påverka dig. Inte heller din tidigare njurcancerbehandling ger några ledtrådar om vilka biverkningar du kan få av Inlyta. Olika läkemedel verkar på olika sätt hos varje enskild person. 

Du kan bidra till att minska följderna av biverkningarna genom att informera läkaren eller sjuksköterskan så snart du märker en biverkning. På den här webbplatsen beskrivs några tecken som du ska vara uppmärksam på, så att du kan berätta om det så tidigt som möjligt. Det finns också vissa saker som du kan göra före och under behandlingen för att hålla biverkningarna under kontroll. Det kan göra att biverkningarna inte påverkar ditt dagliga liv i samma utsträckning. 

Vissa av de biverkningar av Inlyta som kan vara mycket vanliga:

  • Högt blodtryck (hypertoni)
  • Heshet (dysfoni)
  • Diarré
  • Trötthet eller svaghet (fatigue)
  • Ont i händer eller fötter (hand–fotsyndrom)
  • Brist på sköldkörtelhormon i kroppen (hypotyreos) 

Vid varje besök på kliniken kommer man att prata med dig om eventuella biverkningar du har haft. Man kan också ta vissa prover för att kontrollera om det finns biverkningar som du inte själv märker. Det kan till exempel gälla förändrad mängd sköldkörtelhormon i kroppen. Om du får några biverkningar när du tar Inlyta ska du informera läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonalen om alla symtom som du själv, eller den som vårdar dig lägger märke till. Skriv upp sådant som du märker. Ladda gärna ner en dagbok. Ta med dig dina anteckningar till kliniken och visa dem. Kontakta också kliniken om du har några frågor mellan besöken.