Skip directly to content

Behandlingen

Tala om för läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonalen om du tar några andra läkemedel. Tala också om för dem om du nyligen har tagit eller kanske kommer att ta några andra läkemedel. Här inräknas även läkemedel som är receptfria, till exempel kosttillskott, naturläkemedel och vitaminer. Det är för att ni tillsammans kan ta fram den allra bästa behandlingsplanen för dig. Du kan fortsätta ta vissa läkemedel samtidigt som du behandlas med Inlyta. Du kommer att få råd om vilka läkemedel du kan fortsätta med. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av Inlyta. Din läkare kan trots det rekommendera att du fortsätter med båda. Ni kommer att diskutera fördelar och risker med att ta båda läkemedlen. Om ni bestämmer er för att båda läkemedlen ska användas kan dosen för Inlyta behöva ändras.